2017 Hāna Limu Festival Poster

Hōkūleʻa Returns to Hana

The crew of the Hōkūleʻa will discuss their voyage at Helena Hall.

Russell Amimoto – Hōkūleʻa Captain

Nakua Konobia Lind – Hāna Voyage Captain

Eric Co – Castle Foundation

Manuel Mejia – The Nature Conservancy

Lormona Meredith – Polynesian Voyaging Society

 

Makawalu Speaker

Luha Kanahele Mossman - Grandson of Dr. Pua Kanahele

 

Maui Nui Makai Network Speakers

Dr. Chris  Bird – Nā Mamo O Mūʻolea

Uncle Mac Poepoe – Hui O Moʻomomi

Leimano Lind – Kipahulu ʻOhana

 

 

 

News Clip 1

Hōkūlaʻa returns to Hāna

A clip with Kala Tanaka and Russell Amimoto, two crew members from the Hōkūleʻa

 

 

News Clip 2

Scott Crawford

Executive Director, Scott Crawford discusses land and shore management done by the community and the Kīpahulu ʻOhana.